• Vaillant voordeelweken

Nieuwe pictogramnorm noodverlichting

U heeft het wellicht al gehoord of gelezen. De pictogramnorm voor vluchtrouteaanduiding, de NEN 6088, is in januari door ons Nederlandse Normalisatie-instituut ingetrokken. De aanleiding hiervoor is het feit dat een wereldwijde norm voor grafische symbolen is overgenomen in Europa en daardoor ook in Nederland. Het betreft de norm die in Nederland NEN-EN-ISO 7010 heet. Harmonisatie op Europees niveau krijgt op deze manier steeds meer vorm. De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) onderschrijft het belang van internationale harmonisatie.

Wat gaat er veranderen?

Het vertrouwde pictogram uit de NEN 6088 wordt geleidelijk vervangen door dit nieuwe pictogram:

Zoals u ziet bestaat het belangrijkste verschil uit het feit dat het mannetje niet naar de deur rent, maar de deur al heeft bereikt en daar doorheen loopt. Een ander belangrijk verschil is de grootte van de pijl. In feite bestaat het pictogram voor de helft uit het mannetje in de deur en voor de helft uit de pijl. Juist deze extra grote pijl zorgt voor meer duidelijkheid, hetgeen heeft gezorgd voor de wereldwijde acceptatie. Omdat het Bouwbesluit verwijst naar de NEN 6088 zal er begin 2013 een publicatie in de Staatscourant komen om deze verandering te bekrachtigen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hier ook een overgangsregeling in opgenomen.

Toepassing:

De toepassing van het nieuwe pictogram is over het algemeen gelijk aan hetgeen we gewend zijn. Internationaal geldt dat voor de route rechtdoor de pijl naar boven wordt gebruikt in plaats van de pijl naar beneden. Bijvoorbeeld ook boven een deur. Dat is wel even wennen, maar voor de internationale harmonisatie wel wenselijk.

Het pictogram voor de finale uitgang was de laatste jaren al steeds meer in onbruik geraakt, en is nu definitief uit de regelgeving verdwenen. U kunt deze vervangen voor het pictogram dat de vluchtroute rechtdoor aangeeft.

Invoering:

De NEN-EN-ISO 7010: 2012 is in september van dit jaar gepubliceerd. De nieuwe pictogrammen kunnen dus al worden toegepast. Moeten we dan vanaf nu allemaal massaal pictogrammen gaan vervangen? Dat is niet realistisch en ook niet nodig. In bestaande situaties zullen de oude pictogrammen worden gehandhaafd en ook bij kleine wijzigingen aan bestaande systemen zullen deze nog prima dienst blijven doen. U dient er wel altijd voor te zorgen dat de gebruikte pictogrammen in een gebouw uniform zijn en dat niet de oude en nieuwe varianten door elkaar worden gebruikt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het nieuwe pictogram in Nederland de standaard wordt. In Engeland en Duitsland lopen ze hier enkele jaren op ons voor en zie je dit geleidelijk aan ook gebeuren.

Nog meer veranderingen:

De omschrijving van de nieuwe norm luidt officieel: “Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens”. Naast de pictogrammen voor vluchtrouteaanduiding bevat deze norm een veelheid van veiligheidssymbolen. Er zullen dus veel meer veiligheidssymbolen gaan veranderen, zoals bijvoorbeeld die voor de brandblussers. De Nederlandse norm voor veiligheidssymbolen, de NEN 3011, zal voor de meeste symbolen gaan verwijzen naar de NEN-EN-ISO 7010. Alleen pictogrammen die daar niet in voorkomen zullen in de NEN 3011 gehandhaafd blijven. Ook hier geldt ongetwijfeld dat er een overgangsperiode zal worden vastgesteld. De bestaande symbolen zijn vooralsnog gewoon toepasbaar.

Het Bouwbesluit zal voor wat betreft de vluchtrouteaanduiding gaan verwijzen naar de NEN 3011, die op zijn beurt dus weer doorverwijst naar de NEN-EN-ISO 7010.

BTW verlaagd van 21 naar 6 procent

 Vanaf 1 maart 2013 geldt een tijdelijke btw-tariefverlaging van 21% naar 6% op arbeid voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar. Door het ruime begrip van deze werkzaamheden aan woningen vallen ook de werkzaamheden van een installateur onder deze maatregel. De maatregel geldt tot 31 december 2014.

Welke werkzaamheden?
Het verlaagde btw-tarief geldt voor het herstellen, verbouwen, renoveren, onderhouden en verbeteringen aanbrengen aan (delen van) woningen ouder dan 2 jaar. Werkzaamheden van een installateur die passen binnen bovenstaande omschrijving vallen daarom onder het verlaagde tarief. Te denken valt aan een storingsbeurt bij een cv-ketel, het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan leidingen of het isoleren van woningen.

Verwarming? - ecoTEC plus weer als beste uit de test

De ecoTEC plus is het meest efficiënte toestel van Vaillant, in 2012 en 1013 als beste gestest door de Consumentenbond.

Lees meer...

Proef met apk-keuring voor huizen in Utrecht

Als het aan wethouder Paulus Jansen van Wonen ligt komt er in Utrecht een proef met een apk-keuring voor huizen. De keuring is bedoeld voor koophuizen in het goedkopere segment en goedkopere huurhuizen in de particuliere sector. Ook de verzekeringsbranche is positief over het initiatief.

Lees meer...