Noodverlichting

Noodverlichting: veilig en verstandig
In geval van nood, moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten.

Dat lijkt simpel maar bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt worden. Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling een onneembare weg, zeker voor bezoekers van uw gebouw.

Noodverlichting in een gebouw moet periodiek gecontroleerd worden, steeds vaker worden bedrijven en instellingen beboet omdat de noodverlichting niet in orde is, bij calamiteiten wordt meer en meer gekeken of u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan.

Wet en regelgeving
Het bouwbesluit samen met de gemeentelijke bouwverordering bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien jaarlijks onderhoud, dit is ook in de ARBO wet verplicht gesteld.

Onze medewerkers hebben de kennis en het gereedschap om uw noodverlichting aan te leggen en jaarlijks te controleren.

Waarom wordt ieder jaar de lamp vervangen?
Als de lamp een jaar lang continu brandt, zit deze dicht tegen de maximale levensduur. Het is dan vrijwel zeker dat de lamp op korte termijn alsnog defect raakt, zodat er een onveilige situatie ontstaat. Dit is alleen van toepassing op de vluchtweg aanduiding, die continu brandt.

Waarom moet de accu na 4 jaar vervangen worden?
Volgens de normen van de NEN1010 en de NEN1838 moeten vluchtwegen met minimaal 1 lux verlicht worden en bij stroomuitval moet dit een uur gegarandeerd zijn. Accu’s verliezen naar verloop van tijd hun capaciteit, zodat de maximale levensduur op 4 jaar gesteld is. Na 4 jaar zal de accu nog wel werken, maar nooit lang genoeg met voldoende lichtopbrengst.

Alleen door de accu in het vijfde jaar te vervangen voldoet u dus aan de regels.

Moet ik vluchtwegsignalering hebben in mijn pand?
In de praktijk bent u daartoe vrijwel altijd verplicht, zoals omschreven in het bouwbesluit 2003. Bovendien eist het Arbobesluit in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 adequate noodverlichting.

Is controle van noodverlichting verplicht?
Ja, de controle van noodverlichting is zowel volgens de bouwverordening als de ARBOwet verplicht.

Niet alleen bij steekproeven door de brandweer en Arbodienst kunt u met gebrekkige noodverlichting problemen krijgen, ook bij calamiteiten zal achteraf gekeken worden of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.